Haftungsausschluss

1. Inhalt des Onlineangebotes

Forfatteren påtager sig intet ansvar for aktualitet, korrekthed og fuldstændighed af de oplysninger, der gives på vores hjemmeside. Ansvarskrav over for forfatteren vedrørende materiel eller immateriel skade forårsaget af brug eller manglende brug af de leverede oplysninger eller ved brug af forkerte og ufuldstændige oplysninger er grundlæggende udelukket, medmindre det kan påvises forfatteren at have handlet forsætligt eller groft uagtsom skyld i.
Alle tilbud er uforpligtende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, tilføje eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet eller til at ophøre med offentliggørelsen midlertidigt eller permanent uden forudgående varsel.

2. Verweise und Links

I tilfælde af direkte eller indirekte henvisninger til eksterne websteder (“hyperlinks”), der ligger uden for forfatterens ansvarsområde, ville ansvar kun træde i kraft, hvis forfatteren var opmærksom på indholdet, og hvis det var teknisk muligt og rimeligt for ham for at forhindre brug i tilfælde af ulovligt indhold.
Forfatteren erklærer hermed udtrykkeligt, at der på det tidspunkt, hvor linket blev oprettet, ikke kunne genkendes noget ulovligt indhold på de linkede sider. Forfatteren har ingen indflydelse på det aktuelle og fremtidige design, indhold eller forfatterskab af de linkede sider. Han tager derfor hermed udtrykkeligt afstand fra alt indhold på alle sammenkædede / forbundne sider, der blev ændret, efter at linket blev indstillet. Denne erklæring gælder for alle links og referencer, der er angivet på forfatterens eget websted, samt tredjepartsindlæg i gæstebøger, diskussionsfora, linkmapper, mailinglister og alle andre former for databaser, hvis indhold ekstern skriveadgang er mulig for. . For ulovligt, forkert eller ufuldstændigt indhold og især for skader som følge af brug eller ikke-brug af information præsenteret på denne måde er udbyderen af ​​den side, hvortil der henvises, udelukkende ansvarlig, ikke den person, der blot henviser til den respektive offentliggørelse via links.

3. Urheber-und Kennzeichenrecht

Forfatteren bestræber sig på at observere ophavsretten til de billeder, grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der bruges i alle publikationer, at bruge billeder, grafik, lyddokumenter, videosekvenser og tekster oprettet af sig selv eller at bruge licensfri grafik, lyd dokumenter, videosekvenser og tekster.
Alle mærker og varemærker, der er navngivet på hjemmesiden og muligvis beskyttet af tredjeparter, er uden begrænsning underlagt bestemmelserne i den gældende varemærkeret og ejendomsretten til den respektive registrerede ejer. Konklusionen om, at varemærker ikke er beskyttet af tredjeparters rettigheder, bør ikke drages, blot fordi de er nævnt!
Ophavsretten til publicerede objekter oprettet af forfatteren forbliver udelukkende hos forfatteren af ​​siderne. Enhver kopiering eller brug af sådan grafik, lydfiler, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden udtrykkeligt samtykke fra forfatteren.

4. Oversættelser

Die Website von der Apropos Wein GmbH wurde zur Vereinfachung für die Nutzer mit Übersetzungssoftware übersetzt, die durch den Google Übersetzer bereitgestellt wird. Es wurden angemessene Anstrengungen unternommen, damit diese Übersetzung richtig ist, es ist jedoch keine automatische Übersetzung perfekt und auch nicht geeignet, die Übersetzung durch einen Menschen zu ersetzen. Die hier als Service für die Nutzer der Website von der Apropos Wein GmbH bereitgestellten Übersetzungen unterliegen keiner Mängelgewähr. Es wird keine Haftung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, oder Richtigkeit der Übersetzungen aus der deutschen in eine andere Sprache übernommen. Einige Inhalte wie Bilder, Videos, Flash usw. wurden eventuell aufgrund der Einschränkungen der Übersetzungssoftware nicht korrekt übersetzt.
Der offizielle Text ist die deutsche Version der Website. Abweichungen oder Unterschiede, die durch die Übersetzung entstehen, sind nicht bindend und haben keine rechtliche Wirkung in Bezug auf die Einhaltung von oder den Verstoß gegen Vorschriften und Gesetze. Wenn Fragen bezüglich der Richtigkeit der Informationen in der übersetzten Website auftreten, nutzen Sie die deutsche Website, da diese die offizielle Version enthält.

Kilde: Haftungsausschluss af disclaimer-template.de

(ændret og suppleret)