Privacy Policy

Vi er glade for, at du er interesseret i databeskyttelse på vores hjemmeside. Når du besøger vores hjemmeside, ønsker vi, at du føler dig godt tilpas og sikker og ser vores implementering af databeskyttelse som en kundeorienteret kvalitetsfunktion.

Følgende databeskyttelsesmeddelelser informerer dig om typen og omfanget af Apropos Wein GmbH's behandling af dine personoplysninger (også kaldet "Apropos Wein GmbH", "vi" eller "os" i forbindelse med denne databeskyttelseserklæring) . Personoplysninger er oplysninger, der kan eller kan tildeles direkte eller indirekte til din person. Især den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) fungerer som det juridiske grundlag for databeskyttelse.

1. Overblik

Databehandlingen af ​​Apropos Wein GmbH kan hovedsageligt i to kategorier kan opdeles i:

 • Med henblik på kontraktbehandling skal alle de Udførelse af en kontrakt behandles med Apropos Wein GmbH nødvendige data. Hvis også eksterne tjenesteudbydere er involveret i udførelsen af ​​kontrakten, fx logistikvirksomheder, kreditbureauer eller betalingstjenesteudbydere, videregives dine data til dem i det omfang, det er nødvendigt og behandlet af dem til et bestemt formål.
 • med Ringer til hjemmesiden Apropos Wein GmbH udveksles forskellige oplysninger mellem din enhed og vores server. Dette kan også være persondata. De oplysninger, der indsamles på denne måde, bruges blandt andet til at optimere eller redesigne vores hjemmeside reklame i browseren på din enhed.

2. Opkald til vores hjemmeside

Formål med databehandling/retsgrundlag:

Når du besøger vores hjemmeside, vil den browser, der bruges på din enhed, automatisk og uden din indgriben

 • IP-adressen på den anmodende internetaktiverede enhed,
 • dato og tidspunkt for adgang,
 • navnet og URL'en på den fil, der blev kaldt,
 • webstedet/applikationen, hvorfra adgangen blev foretaget (henvisnings-URL),
 • den browser du bruger og, hvis det er relevant, operativsystemet på din internetaktiverede computer og navnet på din adgangsudbyder

sendt til serveren på vores hjemmeside og midlertidigt i en såkaldt logfil til følgende formål gemt:

 • Sikrer en jævn forbindelse,
 • Sikring af komfortabel brug af vores hjemmeside/applikation,
 • Evaluering af systemsikkerhed og stabilitet.

Retsgrundlaget for Behandling af IP-adressen er artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i formålene med databehandlingen anført ovenfor. Hvis præsentationen tjener til at udarbejde en kontrakt, er retsgrundlaget for databehandling artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR.

Opbevaringsperiode / kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:

Dataene gemmes i en periode på syv dage og slettes derefter automatisk. Hvis du holder op med at bruge vores hjemmeside, slettes geolokationsdataene.

3. Behandling af salgskontrakter

Formål med databehandling/retsgrundlag:

Apropos Wein GmbH's aktivitet er fjernsalg af varer og tjenesteydelser inden for rammerne af de officielt udstedte tilladelser. I denne sammenhæng behandler vi for Indgåelse, implementering eller opsigelse af en kontrakt nødvendige data. Disse omfatter især:

 • Fornavn efternavn,
 • Fakturerings- og leveringsadresse,
 • Email adresse,
 • Fakturerings- og betalingsdata,
 • Fødselsdato/alder,
 • Telefonnummer (valgfrit).

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR, det vil sige, at du giver os dataene på grundlag af det kontraktlige forhold mellem dig og os.

Modtagere / kategorier af modtagere:

Som led i ovennævnte databehandling vil dine data blive behandlet på vores vegne af kontraktbehandlere, især fra logistiksektoren. Disse er nøje udvalgt og, hvis loven kræver det, kontraktligt forpligtet i overensstemmelse med artikel 28 GDPR.

Vi oplyser om din leveringsadresse mhp Behandling af købekontrakten til en logistikvirksomhed bestilt af os. Hvis du har accepteret en forlænget overførsel i betalingsprocessen, sender vi din e-mailadresse og eventuelt dit telefonnummer til den af ​​os bestilte logistikvirksomhed for at sikre, at varerne kan leveres som planlagt. Dataene overføres kun til det bestilte logistikfirma til dette formål og behandles af dem til et rent specifikt formål.

Hvis du har valgt betalingsmetoden med kreditkort eller en online betalingsmetode (f.eks. PayPal, Masterpass), vil vi videresende dig til den relevante betalingstjenesteudbyder efter at have gennemført ordren. Der kan du efter indtastning af dine login-data bestille betaling via tjenesteudbyderen. For at kunne behandle betalingen sender vi især det specifikke betalingsbeløb til den valgte betalingstjenesteudbyder. Yderligere information om den databehandling, som betalingstjenesteudbyderen foretager, kan findes i informationsteksterne på betalingstjenesteudbyderens indtastningsmaske/hjemmeside. Du finder også kontaktoplysningerne til betalingsudbyderne der.

Opbevaringsperiode / kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:

Hvis vi ikke bruger dine kontaktoplysninger til reklameformål, gemmer vi de data, der er indsamlet til udførelsen af ​​kontrakten, indtil den lovpligtige eller mulige kontraktlige garanti og garantirettigheder er udløbet. Efter at denne periode er udløbet, opbevarer vi oplysningerne om det kontraktforhold, der kræves i henhold til handels- og skattelovgivningen i de perioder, der er angivet ved lov. I denne periode (normalt ti år fra kontraktens indgåelse) vil oplysningerne kun blive behandlet igen i tilfælde af gennemgang i økonomiforvaltningen og ved kundehenvendelser.

4. Sikring af ordreproces og valg af betalingsmetoder

Formål med databehandling/retsgrundlag:

Til Sikring og optimering af bestillingsprocessen og for at kunne tilbyde dig forskellige betalingsmetoder, kontrollerer vi under bestillingsprocessen ud fra de oplysninger, vi allerede har, såsom ordremængde eller leveringsadresse, om der er uregelmæssigheder i den konkrete ordre. Derudover gemmer vi i tilfælde af ordreannulleringer de data, der er opstået frem til annulleringen af ​​ordren for at (teknisk) optimere bestillingsprocessen, for at opdage (mulige) svindelmønstre og for at kunne besvare kundehenvendelser om ordreprocesserne. Retsgrundlaget herfor er artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. Vores legitime interesse følger af det beskrevne formål med behandlingen.

Für den Ved forsinket betaling Hvis de øvrige lovkrav er opfyldt, kan vi overføre de nødvendige data til en virksomhed, der har fået til opgave at gøre kravet gældende. Retsgrundlaget for dette er både artikel 6, stk. 1, litra b) og artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. Påstanden om et kontraktligt krav skal betragtes som en legitim interesse i den anden forordnings forstand. Hvis de lovmæssige krav er opfyldt, videregiver vi også oplysninger om forsinkelsen i betalingen eller et eventuelt tab på debitorer til kreditbureauer, der samarbejder med os (se nedenfor). Retsgrundlaget herfor er især artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. Den berettigede interesse, der kræves nedenfor, udspringer af vores interesse såvel som tredjeparters interesse i at reducere kontraktlige risici for fremtidige kontrakter.

Databeskyttelsesbestemmelser for PayPal, direkte debitering, GiroPay, øjeblikkelige og kreditkortbetalinger som betalingsmetoder

Controlleren har integrerede komponenter fra PayPal på denne hjemmeside. PayPal er en online betalingstjenesteudbyder. Betalinger foretages via såkaldte PayPal-konti, som er virtuelle private eller erhvervskonti. Derudover har PayPal mulighed for at behandle virtuelle betalinger via kreditkort, hvis en bruger ikke har en PayPal-konto. En PayPal-konto administreres via en e-mail-adresse, hvorfor der ikke er noget klassisk kontonummer. PayPal gør det muligt at indlede online betalinger til tredjeparter eller modtage betalinger. PayPal påtager sig også trustee-funktioner og tilbyder køberbeskyttelsestjenester.

PayPals europæiske driftsselskab er PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Hvis den registrerede vælger "PayPal" som betalingsalternativ under bestillingsprocessen i vores online-butik, vil data fra den registrerede automatisk overføres til PayPal. Ved at vælge denne betalingsopsætning accepterer den registrerede overførsel af personoplysninger, der kræves til betalingsbehandling.

De personlige data, der sendes til PayPal, er normalt fornavn, efternavn, adresse, e-mail-adresse, IP-adresse, telefonnummer, mobilnummer eller andre data, der kræves til betalingsbehandling. Til gennemførelse af købekontrakten er også sådanne personoplysninger nødvendige, som er i forbindelse med den respektive ordre.

Formålet med dataoverførslen er betalingsbehandling og forebyggelse af svig. Controlleren vil give PayPal personligt identificerbare oplysninger, især hvis der er en berettiget interesse i overførslen. De personlige data, der udveksles mellem PayPal og controlleren, kan overføres af PayPal til kreditrapporteringsbureauer. Denne overførsel sigter mod identitets- og kreditcheck.

PayPal kan udlevere personlige oplysninger til datterselskaber og tjenesteudbydere eller underleverandører, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde sine kontraktlige forpligtelser eller for at behandle dataene på vegne af.

Den registrerede har mulighed for at tilbagekalde samtykket til håndtering af personoplysninger mod PayPal til enhver tid. En tilbagekaldelse har ingen indflydelse på personoplysninger, der skal behandles, anvendes eller overføres til (kontraktlig) betalingsbehandling.

PayPal's gældende privatlivspolitik er tilgængelig på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Databeskyttelsesbestemmelser om direkte debitering som betalingsmetode

Hvis den pågældende person vælger betalingsmetoden med direkte debitering for at behandle betalinger på Apropos Wein GmbH's hjemmesider, videregives personoplysninger til Apropos Wein GmbH's pengeinstitut, Rottaler Raiffeisenbank Pocking, ved brug af direkte debiteringer til betaling til Apropos Wein GmbH og forarbejdet. Disse slettes derefter af Apropos Wein GmbH efter den lovmæssigt foreskrevne opbevaringsperiode. De personoplysninger, der videregives til vores bank af hensyn til betalingsbehandlingen, er også underlagt Rottaler Raiffeisenbanks databeskyttelsesbetingelser og brugsbetingelser. Nærmere oplysninger om, hvordan dine data håndteres af Rottaler Raiffeisenbank, samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte dine personlige data, kan findes på: https://www.rottaler-raiba.de/service/rechtliche-hinweise/datenschutzhinweis. html

Mulighed for tilbagekaldelse

Hvis du har givet os dit samtykke i henhold til databeskyttelsesloven, kan du til enhver tid tilbagekalde dette uformelt med virkning for fremtiden over for Apropos Wein GmbH. Til dette formål er f.eks. en e-mail til kontaktoplysningerne nævnt under punkt 15 tilstrækkelig. Tilbagekaldelsen fører til sletning af de indsamlede data.

5. Kundekonto i Apropos Wein GmbH online shop

Formål med databehandling/retsgrundlag:

For at give dig den størst mulige bekvemmelighed, når du handler, tilbyder vi dig permanent opbevaring af dine personlige data på en adgangskodebeskyttet kundekonto til vores onlinebutik. Efter oprettelse af en kundekonto, behøver du ikke indtaste dine personlige data igen til købsprocessen. Derudover kan du til enhver tid se og ændre de data, der er gemt om dig på din kundekonto, og bruge funktionen "vinkælder" til permanent at gemme varer til senere køb.

Ud over de data, der kræves ved afgivelse af en ordre, skal du indtaste en adgangskode efter eget valg for at oprette en kundekonto. Denne bruges sammen med din e-mailadresse for at få adgang til din kundekonto. Behandl venligst dine personlige adgangsdata fortroligt, og gør dem især ikke tilgængelige for uautoriserede tredjeparter. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for forkert brugte adgangskoder, medmindre vi er ansvarlige for misbruget.

Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR, det vil sige, at du giver os dataene på grundlag af kontraktforholdet mellem dig og os eller forud for det.

Modtagere / kategorier af modtagere:

Disse data videregives til tredjemand i henhold til afsnit 3 til behandling af salgskontrakter. Vi udelukker generelt enhver yderligere overførsel af disse data til tredjeparter.

Opbevaringsperiode / kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:

Hvis du sørger for, at kundekontoen slettes, vil dine data blive slettet i overensstemmelse hermed.

6. Kontaktformular / e-mail-kontakt / telefonopkald / LiveChat

Formål med databehandling/retsgrundlag:

Det siger sig selv, at vi behandler personlige data, som du giver os, når du udfylder kontaktformularer, via telefon, e-mail eller LiveChat fortroligt. Vi bruger udelukkende dine data med det formål at behandle din anmodning. Retsgrundlaget for databehandling er artikel 6, stk. 1, litra f) eller artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR. Vores og din samtidige (legitime) interesse i denne databehandling udspringer af formålet med at besvare dine henvendelser, løse eventuelle problemer, der måtte opstå og dermed fastholde og fremme din tilfredshed som kunde eller bruger af vores hjemmeside.

Modtagere / kategorier af modtagere:

Det kan være nødvendigt for os at videregive uddrag af din forespørgsel til kontraktlige partnere (f.eks. leverandører ved produktspecifikke forespørgsler) for at behandle din forespørgsel. I disse tilfælde anonymiseres anmodningen på forhånd, således at tredjeparten ikke kan etablere nogen reference til dig. Hvis det i enkelte tilfælde er nødvendigt at videregive dine personoplysninger, vil vi informere dig herom på forhånd og indhente dit samtykke.

Opbevaringsperiode / kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:

Alle personlige oplysninger, som du sender os som svar på henvendelser (forslag, ros eller kritik) via denne hjemmeside eller via e-mail, vil blive slettet eller anonymiseret af os senest 90 dage efter det endelige svar er givet. Erfaring har vist, at der generelt ikke er flere spørgsmål til vores svar efter 90 dage. Hvis du hævder dine rettigheder som registreret i henhold til § 19, vil dine personoplysninger blive opbevaret i 3 år efter dit endelige svar for at bevise, at vi har givet dig omfattende oplysninger, og at de lovmæssige krav er overholdt.

7. Databehandling til reklameformål

Formål med databehandling/retsgrundlag:

Hvis du har indgået en kontrakt med os, vil vi administrere dig som eksisterende kunde. I dette tilfælde behandler vi din postens kontaktoplysninger uden for eksistensen af ​​et specifikt samtykke, for på denne måde at sende dig information om nye produkter og tjenester. Hende E-Mail-Adresse vi behandler for at sende dig oplysninger om vores egne, lignende produkter uden for eksistensen af ​​et specifikt samtykke.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod databehandling til ovennævnte formål uden beregning, særskilt for den respektive kommunikationskanal og med virkning for fremtiden. Til dette formål er f.eks. en e-mail til kontaktoplysningerne nævnt under punkt 15 tilstrækkelig.

Med dit samtykke optager vi Din brugsadfærd på de hjemmesider, der drives af os, og de nyhedsbreve, vi sender. Evalueringen af ​​brugsadfærd omfatter især, hvilke områder du befinder dig i, og hvilke links du klikker på der. Vi bruger det til at oprette personlige brugerprofiler med tildeling af din person og/eller e-mailadresse for bedre at kunne tilpasse en mulig reklametilgang fra Apropos Wein GmbH i form af et nyhedsbrev, on-site annoncering og trykte annoncer til dine personlige interesser og for at kunne forbedre vores webtilbud. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke hertil med virkning for fremtiden. Tilbagekaldelsen fører til sletning af de indsamlede brugerdata.

Retsgrundlaget for den førnævnte behandling er artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR eller, hvis der er givet samtykke, artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR. Behandling af eksisterende kundedata til vores egne reklameformål eller til tredjepartsannoncering er at betragte som en legitim interesse i den førstnævnte standards forstand.

Opbevaringsperiode / kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:

Hvis du tilbagekalder dit samtykke til individuelle reklameforanstaltninger eller gør indsigelse mod bestemte reklameforanstaltninger, slettes dine data fra de tilsvarende (e-mail) distributionslister.

Hvis du gør indsigelse, vil den pågældende kontaktadresse blive spærret for yderligere annoncedatabehandling. Vi gør opmærksom på, at der i særlige tilfælde stadig kan sendes annoncemateriale midlertidigt, selv efter modtagelse af din indsigelse. Dette skyldes teknisk set den krævede leveringstid for annoncer og betyder ikke, at vi ikke vil implementere din indsigelse. Tak for din forståelse.

8. Indsendelse af købsanmeldelser

Formål med databehandling/retsgrundlag:

Med dit samtykke giver vi dig mulighed for at indsende købsanmeldelser, efter at dine ordrer er blevet afgivet. Vi sender dig en e-mail med et link til den e-mailadresse, der er gemt på din kundekonto, som du kan bruge til direkte at indsende en anonym vurdering af det købte produkt.

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til denne databehandling med virkning for fremtiden. Til dette formål er f.eks. en e-mail til kontaktoplysningerne nævnt under punkt 15 tilstrækkelig.

Modtagere / kategorier af modtagere:

Hvis eksterne databehandlere bruges til at muliggøre indsendelse af købsanmeldelser, er de kontraktligt forpligtet i henhold til artikel 28 GDPR.

Opbevaringsperiode / kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:

Hvis du tilbagekalder dit samtykke til at modtage købsevaluerings-e-mails, vil din e-mailadresse blive blokeret fra at modtage disse e-mails. Dine data vil derefter blive slettet fra de tilsvarende e-mail distributionslister efter seks uger.

9. Udsendelse af nyhedsbreve

Formål med databehandling/retsgrundlag:

På vores hjemmeside giver vi dig mulighed for at tilmelde dig vores Nyhedsbrev at registrere. Hvis du har givet samtykke til at modtage vores nyhedsbrev, vil vi bruge dit E-Mail-Adresse og, hvis det er relevant, dit navn til afsendelse af (hvis muligt individuel) information om produkter, kampagner, konkurrencer og nyheder fra onlineshops tilbud, samt til undersøgelser om kundetilfredshed. Vi gemmer og behandler disse data med det formål at sende nyhedsbrevet.

Die Nyhedsbrevets indhold omfatte kampagner (tilbud, rabatkampagner, konkurrencer osv.) samt information om varer og tjenester fra Apropos Wein GmbH.

Efter at have afgivet en ordre, giver vi dig mulighed for at indsende købsanmeldelser.

Retsgrundlaget for ovenstående databehandling er dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR.

For at kunne sikre, at der ikke er begået fejl ved indtastning af e-mailadressen, bruger vi den såkaldte dobbelte tilmeldingsprocedure: Efter du har indtastet din e-mailadresse i registreringsfeltet, sender vi dig et bekræftelseslink. Din e-mailadresse vil kun blive tilføjet til vores mailingliste, når du klikker på dette bekræftelseslink.

Forsendelsestjenesteudbyder Mailchimp:

Nyhedsbrevet vil blive sendt af MailChimp, en postleverandør af Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Leverandørens privatlivspolitik kan ses her: https://mailchimp.com/legal/privacy/, Rocket Science Group LLC er certificeret under Privacy Shield Agreement, der giver garanti for overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Rederiet er baseret på vores legitime interesser perle. Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO og en kontraktforarbejdningsaftale acc. Art. 28 para. 3 S. 1 DSGVO anvendt.

Forsendelsen tjeneste, datamodtagerens i anonym form, dvs. bruge uden tildeling til en bruger, for at optimere eller forbedre deres egne tjenester, f.eks bruge til teknisk optimering af forsendelse og præsentationen af ​​nyhedsbrevet, eller til statistiske formål. Rederiet bruger dog ikke dataene fra vores nyhedsbrevmodtagere til at adressere dem selv eller til at videregive dataene til tredjepart.

Underområde Mailchimp oprettet med Datenschutz-Generator.de af RA Dr. jur. Thomas Schwenke

Du kan give dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrevet, deltagelse i Til enhver tid tilbagekalde undersøgelser om kundetilfredshed og oprettelse af personlige brugerprofiler med virkning for fremtiden, fx ved at afmelde nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Du finder linket til afmeldingssiden i slutningen af ​​hvert nyhedsbrev. Når du afmelder dig, betragter vi dit samtykke til oprettelse af din personlige brugerprofil og modtagelse af nyhedsbreve baseret på den for tilbagekaldt. Dine brugsdata vil blive slettet af os.

Modtagere / kategorier af modtagere:

Hvis eksterne databehandlere bruges til at udføre udsendelsen af ​​nyhedsbrevet eller for at muliggøre indsendelse af købsanmeldelser, er de kontraktligt forpligtet i henhold til artikel 28 GDPR.

Opbevaringsperiode / kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:

Hvis du tilbagekalder dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet fra Apropos Wein GmbH, vil din e-mailadresse blive spærret for at modtage nyhedsbrevet Apropos Wein - Schmalhofer og Apropos Wein GmbH. Dine data vil derefter blive slettet fra de tilsvarende e-mail distributionslister efter seks måneder. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet på et socialt medie, gælder også databeskyttelsesbestemmelserne for den respektive operatør af det sociale medie.

10. Online tilstedeværelse og hjemmesideoptimering

10.1 Cookies - generel information

Vi bruger såkaldte cookies på vores hjemmeside på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. Vores interesse i at optimere vores hjemmeside er at betragte som begrundet i ovennævnte forordnings forstand. Cookies er små filer, der gemmes på din enhed (laptop, tablet, smartphone osv.), når du besøger vores hjemmeside. Cookies forårsager ingen skade på din enhed og indeholder ingen vira, trojanske heste eller anden malware. Oplysninger gemmes i den cookie, der resulterer i forbindelse med den specifikke enhed, der anvendes. Det betyder dog ikke, at vi umiddelbart er opmærksomme på din identitet. Brugen af ​​cookies tjener på den ene side til at gøre brugen af ​​vores tilbud mere behagelig for dig. Så vi sætter såkaldte Session cookies at erkende, at du allerede har besøgt individuelle sider på vores hjemmeside, eller at du allerede har logget ind på din kundekonto. Disse slettes automatisk, når du forlader vores hjemmeside. Derudover bruger vi det også med henblik på brugervenlighed midlertidige cookies som er gemt på din enhed i en bestemt periode. Hvis du besøger vores side igen for at bruge vores tjenester, vil den automatisk genkende, at du allerede har været hos os, hvilke indtastninger/indstillinger du har foretaget, og hvilke varer du måske allerede har lagt i din indkøbskurv, så du ikke behøver at gøre dette igen nødt til at gøre.

Hvis du har en kundekonto og er logget ind, vil oplysningerne, der er gemt i cookies, blive tilføjet din kundekonto.

På den anden side bruger vi cookies for at lette brugen af ​​vores hjemmeside skal registreres statistisk, med det formål at optimere vores tilbud og for at vise informationer specielt skræddersyet til dig. Disse cookies gør det muligt for os automatisk at genkende, når du besøger vores side igen, at du allerede har besøgt os. Disse cookies slettes automatisk efter en defineret periode. De fleste browsere accepterer cookies automatisk. Du kan dog konfigurere din browser, så der ikke gemmes cookies på din computer, eller der altid kommer en besked, før en ny cookie oprettes. Men hvis du helt deaktiverer cookies, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på vores hjemmeside.

Du kan finde en oversigt over de anvendte cookies med yderligere information (f.eks. opbevaringsvarighed) i vores Cookiepolitik.

10.2 Google Analytics

Formål med databehandling/retsgrundlag:

Med henblik på det behovsbaserede design og løbende optimering af vores hjemmesider bruger vi Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google LLC ("Google") på grundlag af artikel 6 (1) (f) GDPR. Vores legitime interesse følger af de præsenterede formål. I denne sammenhæng vil være pseudonymiserede brugsprofiler og bruger cookies. Cookien genererer følgende information om din brug af denne hjemmeside:

 • Browser type/version,
 • brugt operativsystem,
 • Referrer-URL (den tidligere besøgte side),
 • Værtsnavn på den adgangscomputer (IP-adresse),
 • Tidspunkt for serveranmodningen.

Oplysningerne bruges til at evaluere brugen af ​​vores hjemmeside, til at udarbejde rapporter om hjemmesideaktivitet og til at levere andre tjenester i forbindelse med hjemmesideaktivitet og internetbrug med henblik på markedsundersøgelser og behovsbaseret design af denne hjemmeside. IP-adresserne er anonymiserede, så en Tildeling ikke mulig er (såkaldt IP-maskering).

Du kan forhindre installation af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed forhindre; vi vil dog gerne påpege, at i dette tilfælde ikke alle funktioner på denne hjemmeside kan bruges i deres fulde omfang. Du kan også forhindre indsamling af de data, der genereres af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse) og behandlingen af ​​disse data af Google ved at klikke denne browser-tilføjelse download og installer. Som et alternativ til browsertilføjelsen, især for browsere på mobile enheder, kan du også forhindre Google Analytics i at indsamle data ved at klikke på [google_analytics_optout] dette link [/ google_analytics_optout]. Der sættes en opt-out-cookie, som forhindrer fremtidig indsamling af dine data, når du besøger denne hjemmeside. Opt-out-cookien er kun gyldig i denne browser og kun for vores hjemmeside og gemmes på din enhed. Hvis du sletter cookies i denne browser, bliver du nødt til at indstille opt-out-cookien igen. Yderligere information om databeskyttelse i forbindelse med Google Analytics kan findes på Google Analytics hjemmeside.

Modtagere / kategorier af modtagere:

De oplysninger, der genereres i cookien, overføres til og lagres af Google på servere i USA. Så vidt vi ved, vil din IP-adresse aldrig blive flettet sammen med andre Google-data. Disse oplysninger kan også overføres til tredjeparter, hvis dette er påkrævet ved lov, eller hvis tredjeparter behandler disse data på vegne af os.

Opbevaringsperiode / kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:

Når IP-adressen er blevet anonymiseret, er det ikke længere muligt at identificere dig personligt. Der er ikke længere nogen personlig reference i rapporter oprettet på basis af Google Analytics.

Google-signaler

Denne hjemmeside bruger også Google Signals. Dette er en udvidelsesfunktion af Google Analytics, der muliggør såkaldt "cross-device tracking". Det betyder, at så længe dine internetaktiverede enheder er knyttet til din Google-konto, kan Google oprette rapporter om brugsadfærd (især antallet af brugere på tværs af alle enheder), selvom du ændrer din enhed. Google bruger data til dette, forudsat at du har aktiveret indstillingen "personlig annoncering" på din Google-konto.
Dette tjener til at varetage vores legitime interesser, som er fremherskende i forbindelse med en interesseafvejning, i en optimeret præsentation af vores tilbud i overensstemmelse med artikel 6, stk.1, stk.
Vi behandler ikke personlige data, vi modtager kun statistikker baseret på Google Signaler.
Du kan til enhver tid ændre indstillingen "personlig annoncering". Deaktiver på din Google-konto, og dermed gøre indsigelse mod indsamling fra Google Signals.

10.3. Google AdWords

Google AdWords er en internetannonceringstjeneste, der giver annoncører mulighed for at placere annoncer i Googles søgemaskineresultater såvel som i Googles annonceringsnetværk. Google AdWords gør det muligt for en annoncør at definere bestemte søgeord på forhånd, ved hjælp af hvilke en annonce kun vises i Googles søgemaskineresultater, hvis brugeren kalder et søgeordsrelevant søgeresultat frem med søgemaskinen. I Googles annoncenetværk distribueres annoncerne til emnerelaterede hjemmesider ved hjælp af en automatisk algoritme og under hensyntagen til de tidligere definerede søgeord.

Driftsselskabet for tjenesterne fra Google AdWords er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er at reklamere for vores hjemmeside ved at vise interesserelevant reklame på tredjepartsvirksomheders websteder og i søgemaskinens resultater på Googles søgemaskine og ved at vise tredjepartsannoncering på vores websted.

Hvis en person kommer til vores websted via en Google-annonce, gemmes en såkaldt konverteringscookie på informationsteknologisystemet for den person, der er berørt af Google. Hvad der er cookies er allerede blevet forklaret ovenfor. En konverteringscookie mister sin gyldighed efter tredive dage og bruges ikke til at identificere den pågældende person. Hvis cookien endnu ikke er udløbet, bruges konverteringscookien til at afgøre, om der er adgang til visse undersider, f.eks. Indkøbskurven fra et onlinebutiksystem, på vores hjemmeside. Konverteringscookien giver både vi og Google mulighed for at forstå, om en person, der kom til vores websted via en AdWords-annonce, genererede salg, dvs. gennemførte eller annullerede et køb.

De data og oplysninger, der indsamles ved brug af konverteringscookien, bruges af Google til at oprette besøgsstatistikker for vores websted. Disse besøgsstatistikker bruges igen af ​​os til at bestemme det samlede antal brugere, der blev henvist til os via AdWords-annoncer, dvs. til at bestemme succes eller fiasko for den respektive AdWords-annonce og til at optimere vores AdWords-annoncer til fremtiden. Hverken vores firma eller andre Google AdWords-annoncører modtager oplysninger fra Google, der kan identificere den pågældende person.

Konverteringscookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom de websteder, der er besøgt af den pågældende person. Hver gang du besøger vores websted, overføres personlige data, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, der er brugt af den pågældende person, til Google i USA. Disse personoplysninger opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personoplysninger, der er indsamlet gennem den tekniske proces, til tredjeparter.

Den pågældende person kan når som helst forhindre indstilling af cookies fra vores websted, som allerede vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent modsætte sig indstillingen af ​​cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en konverteringscookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google AdWords, slettes når som helst via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod Googles interessebaserede annoncering. For at gøre dette skal den pågældende have adgang til linket www.google.com/settings/ads fra hver af de internetbrowsere, de bruger, og foretager de ønskede indstillinger der.

Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik findes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/.

10.4 Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences og Facebook Conversion
Inden for vores online tilbud, den såkaldte "Facebook-pixel" af det sociale netværk Facebook, som drives af Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller hvis du er baseret i EU, Facebook Irland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook").

Ved hjælp af Facebook-pixlen er Facebook på den ene side i stand til at identificere dig som besøgende på vores online tilbud som målgruppe for præsentation af annoncer (såkaldte "Facebook-annoncer"). Derfor bruger vi Facebook-pixlen til kun at vise de Facebook-annoncer, der er placeret af os til Facebook-brugere, som også har vist interesse for vores online-tilbud, eller som har bestemte egenskaber (f.eks. interesser i bestemte emner eller produkter, der er baseret på de besøgte websteder) som vi sender til Facebook (såkaldte "Custom Audiences"). Ved hjælp af Facebook-pixlen vil vi også gerne sikre, at vores Facebook-annoncer svarer til brugernes potentielle interesse og ikke er generende. Ved hjælp af Facebook-pixlen kan vi yderligere forstå effektiviteten af ​​Facebook-annoncer til statistiske og markedsundersøgelsesformål ved at se, om brugere er blevet omdirigeret til vores hjemmeside efter at have klikket på en Facebook-annonce (såkaldt "konvertering").

 • Facebook-fortrolighedspolitik
  Behandlingen af ​​data hos Facebook sker inden for rammerne af Facebooks retningslinjer for databrug. Derfor er generel information om præsentationen af ​​Facebook-annoncer i Facebooks politik for databrug. Du kan få særlige oplysninger og detaljer om Facebook-pixlen og hvordan den fungerer i Hjælp-sektionen på Facebook.
 • EU-US Privacy Shield
  Facebook er certificeret under Privacy Shield-aftalen og tilbyder derved en garanti for overholdelse af europæisk databeskyttelseslovgivning.
 • grundlag
  Brugen af ​​Facebook-pixlen og lagringen af ​​"konverteringscookies" er baseret på artikel 6, stk.1 litra f GDPR. Vi har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både vores hjemmeside og vores annoncering.
 • Databehandling kontrakt
  Til behandling af de data, som Facebook fungerer som databehandler for, har vi indgået en databehandlerkontrakt med Facebook, hvori vi forpligter Facebook til at beskytte vores kunders data og ikke videregive dem til tredjepart.
 • Modsigelse
  Selvom vi registrerer legitime interesser i at bruge Facebook-pixel og gemme "konverteringscookies", tilbyder vi dig fravalgsmuligheder. Du kan gøre indsigelse mod indsamlingen af ​​Facebook-pixlen og brugen af ​​dine data til at vise Facebook-annoncer. For at indstille hvilke typer annoncer, der vises til dig på Facebook, kan du kalde den side, Facebook har oprettet, og der Følg instruktionerne for indstilling af brugsbaseret annoncering. Indstillingerne er platformsuafhængige, det vil sige, at de anvendes til alle enheder såsom stationære computere eller mobile enheder. Du kan også bruge cookies, som bruges til rækkeviddemåling og reklameformål, via Deaktiveringsside for netværksannonceringsinitiativet og derudover USAAmerikansk hjemmeside aboutads.info eller Europæiske websted youronlinechoices.com uenige.
  Du kan finde en anden fravalgsmulighed i vores Cookie-erklæring.

10.5 Re-targeting / interessebaseret onlineannoncering

Formål med databehandling/retsgrundlag:

Vi bruger også re-targeting-teknologier fra forskellige udbydere. Dette gør os i stand til at skræddersy vores online tilbud til at være mere interessant. Til dette formål sættes en cookie, med hvilken interessedata indsamles ved hjælp af pseudonymer. Oplysninger om din surfadfærd indsamles anonymt til markedsføringsformål og gemmes i cookie-tekstfiler på din computer og analyseres ved hjælp af en algoritme. Efterfølgende kan målrettede produktanbefalinger vises som personaliserede reklamebannere for vores produkter, der er af interesse for dig, på vores partneres hjemmesider. Disse data kan under ingen omstændigheder bruges til personligt at identificere den besøgende på denne hjemmeside. Vær der ingen direkte persondata behandlet, og det vil der også være ingen brugsprofiler fusioneret med persondata. Denne databehandling sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. Med de anvendte målretningsforanstaltninger ønsker vi at sikre, at du kun får vist annoncer på dine slutenheder, der er baseret på dine faktiske eller formodede interesser. Ikke at genere dig med annoncer, der er uinteressante for dig, er både i din og vores interesse.

Hvis du alligevel ikke længere ønsker at modtage personligt tilpassede reklamebannere fra Apropos Wein GmbH's onlineshop, kan du gøre indsigelse mod denne dataindsamling og fremtidig opbevaring som følger:

 • Med et enkelt klik på knappen vist i hvert annoncebanner (f.eks. "i") kommer du til udbyderens respektive websted. Der forklares systemet med retargeting-teknologi igen, og muligheden for at fravælge tilbydes. Hvis du afmelder dig hos en udbyder, gemmes en såkaldt "opt-out"-cookie på din computer, som forhindrer, at den respektive udbyders annoncebannere vises i fremtiden. Bemærk venligst, at du kun kan afmelde din computer, og at de respektive "opt-out"-cookies ikke må slettes fra din computer.

Modtagere / kategorier af modtagere:

Vi bruger retargeting-teknologier fra forskellige udbydere på vores hjemmeside, som behandler ovennævnte data som led i re-targeting. For mere information om de cookies, der bruges af disse tjenesteudbydere, henvises til vores Cookiepolitik.

Opbevaringsperiode / kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:

De cookies, der bruges til re-targeting formål, og de oplysninger, de indeholder, bruges til i Cookiepolitik som hedder Tidsrum gemt og derefter automatisk slettet.

10.6 Mulighed for opposition/opt-out

Målretningsteknologierne forklaret i 14.3 og 14.4 kan forhindres af en tilsvarende cookie-indstilling i din browser (se også afsnit 14.1). Derudover har du mulighed for interessebaseret personlig annoncering ved hjælp af den såkaldte. Præferencemanager at forhindre.

10.7 HURTIG sporing

1. Generelt omfang og beskrivelse af behandlingen af ​​data
Vi bruger FAST til korrekt at tildele et reklamemedies succes. Dataene slettes automatisk efter 90 dage. Der er ingen profildannelse. FAST bruger en unik nøgle, som tredjeparter ikke kan tildele, og dermed kan brugere ikke spores. Personlig annoncering er ikke mulig med FAST.
FAST skaber en forbindelse mellem et klik på en annonce, fx en annonce, og en handling, fx et køb eller et login eller registrering.
De oplysninger, der sendes til os, bruges udelukkende med det formål at korrekt tildele et reklamemedies succes og den tilsvarende fakturering.
FAST gemmer ingen cookies eller cookie-lignende data på din enhed.
Når enhedens fingeraftryk genereres, flettes kun ikke-personlige parametre (browserindstillinger, tidszone, CPU-klasse, farvedybde, browserens sprog osv.).
2. Omfang og beskrivelse af behandlingen af ​​data ved brug af Google Ads / Microsoft Ads
I tilfælde af en kampagne bliver ordrenummeret og indkøbskurvens værdi normalt også transmitteret og opbevaret af os i 90 dage. Personlige data såsom navn, telefonnummer eller adresse bliver udtrykkeligt ikke registreret eller gemt.
Derudover kan følgende værdier overføres:
• ID (fortløbende nummer)
• Klik-ID
• Købstidspunkt
• Betalingsmiddel
• Konverteringsnavn (butiksordre eller kundeemne)
Behandlingen af ​​enhedens fingeraftryk foregår på den respektive kundes server. Hvis det er integreret via Google Tag Manager, foregår enhedens fingeraftryksbehandling via Smarketer Host-Europe-serveren i Strasbourg.
På grund af høje sikkerhedsstandarder, såsom en HTTPS-forbindelse, sendes konverteringsdataene på vores HOST-Europe-server placeret i Strasbourg. Overførslen af ​​eksportfilen og behandlingen af ​​dataene (ClickID, konverteringsnavn, tidsstempel, ordreværdi, valuta) foregår i henhold til Google Ads / Microsoft Ads på en amerikansk server.
Softwaren er indstillet, så der ikke sker profilering.
3. Retsgrundlag for behandling af personoplysninger
Retsgrundlaget for behandling af brugerens data er artikel 6, stk. 1 lit f GDPR.
4. Formål med behandlingen
De oplysninger, der sendes til os, tjener det eneste formål at korrekt tildele succesen af ​​et reklamemedie og den tilsvarende fakturering og er begrundet med vores legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, S. 1 lit.f GDPR.
5. Opbevaringens varighed
Oplysningerne om behandlingen beskrevet her vil automatisk blive slettet efter en opbevaringsperiode på maksimalt 90 dage.
Operatør: Navn: Smarketer GmbH Postadresse: Alte Jakobstraße 83/84, 10179 Berlin E-mail: info@smarketer.de
6. Modstand og fjernelsesmulighed
Du kan forhindre sporing ved at deaktivere FAST tracking via et opt-out-link på den respektive side.

Du ser ud til at have deaktiveret JavaScript i din browser. Dette vil automatisk deaktivere FAST Conversions.

11. Modtagere uden for EU

Med undtagelse af den behandling, der er beskrevet i afsnit 10 og 14.2, videregiver vi ikke dine personoplysninger til modtagere med base uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den nævnte behandling medfører, at data overføres til Google LLC's server. Nogle af disse servere er placeret i USA. For USAs vedkommende besluttede Europa-Kommissionen den 12.7.2016. juli XNUMX, at i henhold til reglerne vedr EU-US Privacy Shields der eksisterer et passende niveau af databeskyttelse (såkaldt "tilstrækkelighedsbeslutning" i henhold til artikel 45 GDPR). Tjenesteudbyderen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, er certificeret i henhold til EU-US Privacy Shield.

12. Kontraktforhold med forretningspartnere

Følgende databeskyttelsesmeddelelser gælder for dig, når du kontakter os, når kontraktlige forhandlinger finder sted med os og/eller der er kontraktlige aftaler med os, og data om fysiske personer behandles i denne sammenhæng.

Især EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og den føderale databeskyttelseslov tjener som retsgrundlaget.

Hvilke data der behandles i detaljer afhænger i høj grad af de aftalte ydelser. Derfor vil ikke alle dele af denne information være relevante for dig.

Vi indsamler generelt dine data fra dig.

Det kan dog også være nødvendigt at behandle personoplysninger, som vi modtager fra andre virksomheder, myndigheder eller andre tredjeparter, fx kreditbureauer, skattekontorer eller lignende. Dette kan også omfatte personoplysninger, som vi modtager via vores whistleblower-kanaler om mulige overtrædelser af compliance eller som en del af compliance-undersøgelser.

Relevante personoplysninger kan være: personoplysninger (f.eks. for-/efternavn, adresse og andre kontaktoplysninger, fødselsdato og -sted samt nationalitet), legitimations- og autentificeringsdata (f.eks. handelsregisterudtræk, ID-data, prøvesignatur), data i forbindelse med vores forretningsforbindelse (f.eks. betalingsdata, data om ordrer), kreditværdighedsdata, data om virksomhedsstrukturer og ejerskab, foto- og videooptagelser (f.eks. ved levering af varer) samt andre data, der kan sammenlignes med de nævnte kategorier.

Du har altid valget om, om du vil kommunikere med os via mail eller post. Af tekniske årsager kan kommunikation via e-mail være ukrypteret.

Formål og retsgrundlag for behandlingen:

For at opfylde kontraktlige forpligtelser (Artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR) 
Formålene med databehandlingen er et resultat af gennemførelsen af ​​prækontraktuelle foranstaltninger, der går forud for et kontraktligt reguleret forretningsforhold og i opfyldelsen af ​​forpligtelserne fra den indgåede kontrakt.

At opfylde en juridisk forpligtelse (Artikel 6, stk. 1, litra c) GDPR) 
Formålene med databehandlingen følger i enkeltsager af lovkrav. Disse retlige forpligtelser omfatter for eksempel opfyldelse af opbevarings- og identifikationsforpligtelser, fx inden for rammerne af krav til forebyggelse af hvidvask, skattekontrol og indberetningspligt og databehandling i forbindelse med henvendelser fra myndigheder.

For at opfylde legitime interesser (Artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR) 
Det kan være nødvendigt at behandle de personoplysninger, du har givet ud over den faktiske opfyldelse af kontrakten. De legitime interesser her er især udvælgelse af egnede samarbejdspartnere, hævdelse af retskrav, forsvar mod ansvarskrav, adgangskontrol, afklaring af mulige compliance-overtrædelser, forebyggelse af strafbare handlinger og regulering af skader som følge af forretningsforholdet.

Når kontrakten er indgået, indsamler vi data om din kreditværdighed via kreditbureauer for at varetage ovennævnte legitime interesser. Vi bruger kreditværdighedsdata fra kreditbureauerne til at kontrollere kreditværdigheden. Kreditbureauerne opbevarer data, som de modtager fra eksempelvis banker eller virksomheder. Disse data omfatter især efternavn, fornavn, fødselsdato, adresse og oplysninger om betalingsadfærd. Oplysninger om de data, du har gemt, kan fås direkte hos kreditbureauerne.

Modtagere / kategorier af modtagere:

Inden for vores virksomhed får disse områder adgang til de data, du har oplyst, som de har brug for for at opfylde kontraktlige eller juridiske forpligtelser eller for at opfylde legitime interesser. Som en del af kontraktforholdet bestiller vi også databehandlere eller tjenesteudbydere, som kan få adgang til dine personoplysninger. Overholdelse af databeskyttelsesforskrifter er kontraktligt garanteret.

Overholdelse af databeskyttelsesforskrifter er kontraktligt garanteret. Dataene kan også overføres til virksomheder inden for Schwarz-gruppen for at opfylde kontraktlige forpligtelser.

Opbevaringsperiode / kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperiode:

Personoplysningerne opbevares så længe, ​​det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål. De lovpligtige opbevaringskrav fra handelsloven (HGB) og skatteloven (AO), som giver mulighed for opbevaring i op til tolv år, er særligt relevante her.

Forpligtelse til at afgive data:

Som led i vores forretningsforhold skal du afgive de personoplysninger, der er nødvendige for etablering, gennemførelse og ophør af et forretningsforhold og for opfyldelse af de tilknyttede forpligtelser, som vi er lovligt forpligtet til at indsamle eller er berettiget til at indsamle på grundlag af legitime interesser. Uden disse data vil vi normalt ikke kunne indgå i et forretningsforhold med dig.

Dataoverførsel til tredjelande:

Hvis vi overfører personoplysninger til modtagere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), vil overførslen kun finde sted, hvis EU-Kommissionen har bekræftet et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau for tredjelandet, og et passende databeskyttelsesniveau er aftalt med datamodtager (f.eks. ved hjælp af EU standard kontraktklausuler), eller dit samtykke er givet til os.

Ansvarlig organ:

Det ansvarlige organ er den respektive virksomhed, som du indleder eller udfører en forretningsforbindelse med.

Medansvarlig for behandlingen:

Hvis du er medansvarlig for behandlingen, vil du modtage de relevante oplysninger fra den ansvarlige instans, som du indleder eller udfører en forretningsforbindelse med. Den udpegede virksomhed er også ansvarlig for at opfylde forpligtelserne i henhold til GDPR.

13. Shopping i vores Apropos vin - Schmalhofer Vinothek

13.1 Aldersbekræftelse

Ved salg af produkter med aldersbegrænsninger, såsom alkohol (18 år) / tobaksvarer (18 år) / salg af computer- og konsolspil, dvd'er, videoer (billedbærere i henhold til § 12 JuSchG) med aldersbegrænsninger (kun iht. med USK / FSK-mærkning ) udføres en visuel kontrol af ID'et af vores kassepersonale (Artikel 6, stk. 1, litra c) GDPR).

13.2 Sikkerhedskameraer

Lejlighedsvis behandler vi dine data med det formål at forebygge og afsløre strafbare handlinger (Artikel 6, stk. 1, litra f GDPR), for at beskytte vores kunder, medarbejdere og vores ejendom. Brugen af ​​sikkerhedskameraer er angivet med et tydeligt synligt piktogram i grenene. Vi gemmer billedoptagelser i 14 dage. Vedligeholdelsesfirmaer bestilt af os kan have adgang til lagrede data til installation og vedligeholdelse.

13.3 Betalingsproces

Vi behandler dine data til at behandle betalingen (Artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR) samt til at udføre SEPA-proceduren for direkte debitering (artikel 6, stk. 1, litra f GDPR) og, hvis det er nødvendigt, til kredittjek. De tjener også til at forhindre misbrug af kort og begrænse risikoen for betalingsmisligholdelse. Oplysningerne vil blive slettet, når de ikke længere er forpligtet til at behandle betalingen og ikke er i konflikt med lovpligtige opbevaringsperioder.

Ved betaling med girokort og pinkode videresender vi generelt følgende betalingsoplysninger til netværksoperatøren SumUp Payments Limited, 32 - 34 Great Marlborough St, W1F 7JB London, UK: IBAN, kortets udløbsdato og kortets sekvensnummer på girokortet, dato, klokkeslæt, betalingsbeløb, Terminal-id, lokation, virksomhed og filial.

Du er ikke forpligtet til at give os disse data. Kortbetaling er dog ikke mulig uden dataene. Alternativt kan du til enhver tid betale med kontanter.

14. Dine rettigheder som registreret

14.1 Oversigt

Ud over retten til at tilbagekalde dit samtykke givet til os, har du følgende yderligere rettigheder, hvis de respektive lovkrav er opfyldt:

 • Lige til oplysninger om dine personlige data opbevaret af os i overensstemmelse med artikel 15 GDPR og paragraf 34 BDSG,
 • Lige til Rettelse ukorrekte eller ufuldstændige data i overensstemmelse med artikel 16 GDPR,
 • Lige til sletning Dine data gemt af os i overensstemmelse med artikel 17 GDPR og paragraf 35 BDSG,
 • Lige til Begrænsning af forarbejdning Dine data i overensstemmelse med artikel 18 GDPR,
 • Lige til Dataportabilitet i henhold til artikel 20 GDPR,
 • ret til i henhold til artikel 21 GDPR.

14.2 Ret til information i henhold til artikel 15 GDPR

I overensstemmelse med artikel 15 (1) GDPR har du ret til gratis at anmode om oplysninger om de personoplysninger, vi har gemt om dig. Dette omfatter især:

 • de formål, som personoplysningerne behandles til;
 • kategorierne af personoplysninger, der behandles;
 • modtagerne eller kategorierne af modtagere, til hvem de personlige data vedrørende dig er blevet videregivet eller stadig videregives;
 • den planlagte varighed af opbevaringen af ​​dine personlige data eller, hvis specifikke oplysninger ikke er tilgængelige, kriterier for at bestemme varigheden af ​​opbevaringen;
 • eksistensen af ​​en ret til at rette eller slette dine personoplysninger, en ret til at begrænse den ansvarliges behandling eller en ret til at gøre indsigelse mod denne behandling;
 • eksistensen af ​​en ret til appel til en tilsynsmyndighed
 • alle tilgængelige oplysninger om oprindelsen af ​​data, hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede;
 • eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i overensstemmelse med artikel 22, stk. 1 og 4 i GDPR, og - i det mindste i disse tilfælde - meningsfuld information om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede.

Hvis personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation, har du ret til at blive informeret om passende garantier i forbindelse med videregivelsen i henhold til artikel 46 GDPR.

14.3 Ret til berigtigelse i henhold til artikel 16 GDPR

Du har ret til at kræve øjeblikkelig korrektion af ukorrekte personoplysninger vedrørende dig. Under hensyntagen til formålet med forarbejdning har du ret til at anmode om færdiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring.

14.4 Ret til sletning i henhold til artikel 17 GDPR

Du har ret til at anmode om, at vi sletter personoplysninger vedrørende dig med det samme, hvis en af ​​følgende årsager gør sig gældende:

 • personoplysningerne er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet;
 • Du tilbagekalder dit samtykke, som behandlingen var baseret på i overensstemmelse med artikel 6 (1) (a) eller artikel 9 (2) (a) GDPR, og der er intet andet juridisk grundlag for behandlingen;
 • Du gør indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med artikel 21 (1) eller (2) GDPR, og der er ingen tungtvejende legitime grunde til behandlingen i tilfælde af artikel 21 (1) GDPR;
 • personoplysningerne blev behandlet ulovligt;
 • sletning af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse;
 • personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundets tjenester, der tilbydes i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, GDPR.

Hvis vi har offentliggjort personoplysningerne og er forpligtet til at slette dem, vil vi træffe passende foranstaltninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne, for at informere de tredjeparter, der behandler dine data, om, at du også har slettet alle links til disse personoplysninger. data fra dem Anmod om data eller kopier eller replikationer af disse personlige data.

14.5 Ret til begrænsning af behandling i henhold til artikel 18 GDPR

Du har ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen, hvis en af ​​følgende betingelser er opfyldt:

 • Du bestrider rigtigheden af ​​de personlige data;
 • behandlingen er ulovlig, og du anmoder om begrænsning af brugen af ​​personoplysninger i stedet for sletning;
 • den ansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til brug for behandlingen, men den registrerede har brug for dem til at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav, eller
 • Du har gjort indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1 GDPR, så længe det endnu ikke er fastslået, om den ansvarliges legitime grunde opvejer den pågældendes.

14.6 Ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 GDPR

Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse data til en anden ansvarlig uden hindring fra os, forudsat at

 • behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) eller artikel 9, stk. 2, litra a), eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk.
 • behandlingen foregår ved hjælp af automatiserede procedurer.

Når du udøver din ret til dataportabilitet, har du ret til at få personoplysningerne videregivet direkte fra os til en anden ansvarlig, i det omfang det er teknisk muligt.

14.7 Indsigelsesret i henhold til artikel 21 GDPR

I henhold til betingelserne i artikel 21, stk. 1 i GDPR, kan du gøre indsigelse mod databehandling af årsager, der udspringer af din særlige situation.

Ovenstående generel indsigelsesret gælder for alle behandlingsformål beskrevet i disse databeskyttelsesbestemmelser, som behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. I modsætning til den særlige indsigelsesret rettet mod databehandling til reklameformål (jf. især afsnit 11 og 14 ovenfor), er vi ifølge GDPR kun forpligtet til at gennemføre en sådan generel indsigelse, hvis du giver os grunde af altoverskyggende betydning, f.eks. en mulig Fare for liv eller helbred. Derudover er der mulighed for at kontakte den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for Apropos Wein GmbH eller den databeskyttelsesansvarlige for Apropos Wein GmbH.

15. Kontaktperson

15.1 Kontaktperson for spørgsmål eller for at udøve dine databeskyttelsesrettigheder

Hvis du har spørgsmål til hjemmesiden eller Apropos Wein GmbH onlineshop eller til at udøve dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af ​​dine data (databeskyttelsesrettigheder), kan du kontakte vores kundeservice:

https://aproposwein.com/contact
Også direkte på mail til philipp.schmalhofer@aproposwein.com

15.2 Kontaktperson for spørgsmål om databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, kan du kontakte vores kundeservice:

https://aproposwein.com/contact
Også direkte på mail til philipp.schmalhofer@aproposwein.com

15.3 Ret til at indgive en klage til databeskyttelsestilsynsmyndigheden

Du har også til enhver tid ret til at indgive en klage til den ansvarlige databeskyttelsestilsynsmyndighed. Du kan kontakte databeskyttelsestilsynsmyndigheden i den forbundsstat, hvor du er bosiddende, eller myndigheden i Bayern som den forbundsstat, hvor Apropos Wein GmbH er baseret.